Walentynki -40%


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Walentynki -40 %” ODBYWAJĄCEJ SIĘ
OD DNIA10.02.2017 do 15.02.2017
§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady
nabywania towarów z rabatem w wysokości 40% (czterdzieści procent) liczonym od ceny
detalicznej (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej są wspólnicy e-megasport S.C.
w Szczecinie, przy al. Bohaterów Warszawy 40.
2. Akcja Promocyjna przeprowadzona będzie od dnia 10.02.2017 do dnia 15.02.2017 w
sklepach internetowych retrokicks.pl, e-megasport.com oraz megabuty.pl. Miejscem
Promocji jest salon sportowego obuwia modowego Retrokicks przy alei Bohaterów
Warszawy 40 w Szczecinie.
§ 2
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Kolekcji obuwia
sportowego, na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie. Akcja promocyjna
przeprowadzana jest pod hasłem „Walentynki -40%”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi
promocjami.
2. Kolekcja dostepna – pełen asortyment towarów dostępny w ofercie salonu Retrokicks oraz
w/w sklepów internetowych
3. Uczestnik Akcji Promocyjnej - osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych,
która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.
§3
Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie w salonie Retrokicks oraz w/w
sklepach internetowych.
§4
Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:
1. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
2. Dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej wymagane jest dokonanie zakupu w salonie
Retrokicks lub sklepach internetowych wskazanych w § 1 co najmniej dwóch produktów,
przy czym przynajmniej jeden z nich powinien pozostawać w kolekcji męskiej, a drugi (lub
jeden z kilku) w kolekcji damskiej lub młodzieżowej.
3. Promocja polega na udzieleniu rabatu w wysokości 40% na najtańszy z wybranych
produktów lub na dowolny z nich – o ile wszystkie oferowane są w tej samej cenie.
Przykład: dla zakupu 2 produktów przecenionych, rabat naliczany jest dla jednej tańszej
rzeczy, dla zakupu 3 produktów przecenionych rabat naliczany jest dla jednej najtańszej
rzeczy.
Uczestnik Akcji Promocyjnej, w celu skorzystania z Akcji Promocyjnej – zarówno w sklepie
stacjonarnym, jak i w sklepie internetowym - musi włożyć do koszyka minimum dwa
produkty: jeden z kolekcji męskiej, drugi z kolekcji damskiej lub młodzieżowej – wówczas
rabat naliczony zostanie automatycznie na najtańszy produkt spośród wybranych.
4. Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik Akcji Promocyjnej, który spełni wszystkie
warunki opisane w Regulaminie może skorzystać z 40% rabatu od ceny detalicznej
najtańszego z co najmniej dwóch nabywanych przez niego towarów podlegających Akcji
Promocyjnej. Rabat naliczany jest przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Ilość rzeczy
na paragonie wynosi dwa – rabaty otrzymane z różnych tytułów nie łączą się z rabatem
przewidzianym w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej. W przypadku zakupów w salonach
stacjonarnych Retrokicks, po poinformowaniu Sprzedawcy przez Uczestnika Akcji
Promocyjnej o chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej i po spełnieniu przez Uczestnika Akcji
Promocyjnej wszystkich warunków opisanych powyżej, Sprzedawca dokona obliczenia ceny
wybranych towarów. W przypadku zakupów w sklepie internetowym system internetowy
dokonuje obliczenia ceny wybranych automatycznie. W razie jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących stosowania niniejszej Akcji Promocyjnej, w szczególności wątpliwości co do
faktu objęcia określonych towarów Akcją Promocyjną, informacji udziela Kierownik Salonu.
5. Kupujący może zgłosić chęć uczestnictwa w Akcji Promocyjnej do chwili dokonania zapłaty za
zakupione produkty. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej do chwili
dokonania zapłaty oznacza, iż nabywca zaniechał prawa skorzystania z Akcji Promocyjnej w
stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on
ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej w odniesieniu do dokonanej
transakcji.
6. Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega reklamacjom i zwrotom.
7. Warunkiem udzielenia rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest skuteczne zawarcie i
wykonanie umowy sprzedaży co do wszystkich nabywanych produktów. W przypadku
zawarcia umowy na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego, skorzystanie z
prawa do odstąpienia od umowy (z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
wyłącznie co do produktu lub produktów, których cena nie została objęta rabatem
promocyjnym, jest równoznaczne z rozwiązaniem promocji i powrotem obniżonej ceny
produktu do ceny regularnej. W takim przypadku, sprzedawca dokona odpowiedniego
rozliczenia świadczeń.
§ 5
Informacja o Akcji Promocyjnej, zawarta na stronach internetowych oraz Facebooku firmy emegasport
S.C. i materiałach reklamowych, nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia
publicznego.
§ 6
Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć Akcję Promocyjną w każdej chwili bez
podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Internecie na profilu firmy
e-megasport, na portalu Facebook oraz w newsletterze marki. Promocja kończy się z chwilą
umieszczenia informacji.
§ 7
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z
przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej we wszystkich Salonach
Retrokicks, które objęte są Akcją Promocyjną.

Masz pytania? Chcesz zamówić przez telefon?
fb
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel